Psychoterapeutické poradenství

Individuální Psychoterapie  

Psychoterapeutické Poradenství

Pardubice

Psychoterapie pomáhá lidem, kteří jsou v depresi, trpí různými druhy úzkostí, panickými stavy, poruchami nálad, nemohou spát, těm kdo byli v dětství traumatizování a tento zážitek jim v dospělosti nedovoluje psychicky zdravě žít, nebo těm, kdo zažili traumatickou událost a trpí posttraumatickým šokem. Pomáhá lidem, kteří zažívají prázdnotu dní a nenacházejí smysl života, trpí osamělostí. Pomáhá léčit tzv. lékařsky nevysvětlitelné příznaky. (Vybíral, 2016)

Pracuji formou individuální konzultace. Během předem domluveného času (obvykle 50 minut) se vám budu plně věnovat, pomohou vám lépe porozumět vaší situaci a společně hledat východiska.

Hlavní psychoterapeutickou metodou je rozhovor, s možností využití terapeutických technik terapeut využívá svého odborného vzdělání i zkušeností.

Jsem soukromá psychoterapeutka. To znamená že nespolupracuji se žádnou zdravotními pojišťovnou. Díky tomu vám mohu nabídnout

 • krátké objednací termíny a flexibilitu v termínech sezení
 • naprosté soukromí a anonymitu
 • k objednání nepotřebujete doporučení od lékaře
 • "nedostanete" žádnou diagnózu do zdravotnické dokumentace

Peníze za konzultaci se platí hotově na konci každého sezení nebo po domluvě bezhotovostní platbou na účet.

Nabízím Vám individuální psychoterapeutické poradenství 

osobně či po telefonu

Průběh spolupráce

 • Před začátkem spolupráce je nutné se objednat a domluvit si termín a místo první konzultace. Pracuji v Pardubicích a Olomouci. Možnosti objednání telefonicky, emailem, nebo přes rezervační systém naleznete zde .
 • První setkání je především o vzájemné ujasnění si cílů spolupráce. Výsledkem prvního setkání je dohoda na vzájemné spolupráci nebo doporučení jiných vhodných služeb.
 • Samotná spolupráce s klientem pak probíhá formou individuálních konzultací, v délce 50 min.    V odůvodněných případech je možné dojednat konzultaci v délce 90min. Nejčastěji zvolená intenzita setkání je jednou za týden, nebo za čtrnáct dní. Rozestupy mezi konzultacemi delší než čtrnáct dní mohou negativně ovlivnit terapeutický proces, proto jsou voleny pouze v odůvodněných případech a na nezbytně dlouhou dobu.
 • Klient může kdykoliv v průběhu terapie spolupráci ukončit.
 • Při své práci respektuji přání, cíle a potřeby klienta. 
 • Důvěrnost informací získaných od klientů v průběhu terapeutické práce a zodpovědnost za bezpečný průběh spolupráce s klientem je neprolomitelnou zásadou.
 • Pracuji pod pravidelnou odbornou supervizí, která zajišťuje můj profesionální přístup a kvalitu práce.
 • Spolupráce je podrobně popsána v informovaném souhlasu zde

Témata spolupráce

 • Obtíže z pracovní nebo studijní oblasti: zvládání zátěže, práce se stresem, vyhoření, rozvíjení    a podpora vlastních schopností
 • Osobní psychické problémy: porozumění vlastnímu prožívání, zvládání úzkostí, emoční nestabilita, samota, práce se s tématy sebedůvěra a sebe hodnota, osobní existenciální otázky, seberozvoj
 • Životní situace: témata související s rodinnou situací, řešení obtížných situací v životě, zvládání životních krizí, úmrtí blízkého
 • Potíže ve vztazích: problémy v navazování vztahů, nejistota v kontaktu a komunikaci s druhými, konflikty ve vztazích, paralelní vztahy, rozchody, rodičovství, 
 • Psychosomaticky zaměřená práce: terapeutická podpora při prožívání nemoci a jejích symptomů, celostní- biopsychosociální přístup
 • více ZDE

Ceník

 • Individuální konzultace trvají standardně 50 minut,  jejich cena je 850,- Kč.
 • Úhrada služeb probíhá vždy na konci konzultace, nebo dle individuální domluvy.
 • Pokud vám situace nedovolí dostavit se na domluvenou konzultaci, prosím zavolejte nebo napište sms co nejdříve a domluvený termín změníme dle potřeby. Konzultace zrušené v čase kratším než 24 hodin před termínem hradíte v plné výši. 
 • Individuální konzultace  90 minut jsou možné po předchozí domluvě, jejich cena 1450,- Kč 
Psychoterapeutické poradenství