TERAPEUTI CENTRA

Mgr. Tereza Dostálová - psychoterapeutické poradenství
Mgr. Tereza Dostálová - psychoterapeutické poradenství

Aktuálně plný stav 

Nejbližší termín pro nové klienty říjen 2024 

 • Vystudovala jsem sociální a charitativní práci na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (2014) 
 • Navazující magisterské studium sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci, v oboru Aplikovaná psychoterapie (2024).
 • Jsem absolventem 5letého výcviku v psychodynamickém směru PVŠPS (2016 - 2022)
 • Absolvovala jsem v rámci magisterského studia  200 hodin integrativního sebezkušenostního výcviku(2021-2023).
 • Jsem frekventantem komplexního psychoterapeutického vzdělání.
 • Jsem lektorem sebezkušenostního studentského výcviku (2022-2024)
 • Profesně se věnuji skupinové i individuální psychoterapii      a poradenství
 • Svou práci superviduji u MUDr. Michala Kryla a Gabriely Chovancové.

V období let 2015 do 2019 jsem pracovala s mladistvými pachateli trestných činů v rámci Probačního programu a s mladými dospělými v Domu na půl cesty. 

Od roku 2022 se věnuji individuální poradenské práci s klienty. Kromě psychoterapeutického výcviku jsem  absolvovala kurzy zaměřené na první krizovou psychologickou pomoc, psychosomatiku, psychiatrické minimum, práce s klientem v konfliktu se zákonem, seminář výklad snů daseinsanalytickou metodou.

Dlouhodobě jsem spolupracovala s terapeutickým centrem OUSHI Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, se zaměřením na individuální i skupinovou psychoterapií. https://oushi.upol.cz/terapeuticke-centrum/. 

V rámci oboru Aplikované psychoterapie Univerzity Palackého v Olomouci jsem působila jako lektor předmětu sebezkušenostní výcvik.

Kromě psychoterapie se profesně dlouhodobě věnuji oblasti sociální ekonomiky a sociálního podnikání. V současné chvíli působím na pozici ředitelky střešní organizace TESSEA z.s.

Od roku 2023 jsem kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii. 

Mgr. Radmila Zábojová - terapeutické poradenství, koučing, arteterapeut
Mgr. Radmila Zábojová - terapeutické poradenství, koučing, arteterapeut

Aktuálně volná kapacita na 5 klientů

 • Vystudovala jsem Aplikovanou psychoterapii na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vč. sebezkušenostní části studia (2024), 
 • absolvovala jsem výcvik v Open dialogu (2019, Narativ)
 • Sociální pedagogiku Univerzita T. Bati Zlín (2013)
 • Vzdělávání v arteterapii a artefiletice, Praha – garant prof. Slavík 2010.
 • Od roku 2010 jsem vedla sebezkušenostní arteterapeutické seberozvojové skupiny pro zdravé dospělé
 • v r. 2017 jsem založila spolek Ateliér dušetvorby Kvark, z.s., pro dospělé v následné psychologické a psychiatrické péči, který jsem vedla do r. 2024.
 • V Brně pracuji také s lidmi s duální diagnózou (závislost a duševní onemocnění) v doléčovací službě Následná péče Kolping Brno. Zde se věnuji klientům v individuální i skupinové terapii.

Ve své práci využívám zkušenosti z nedirektivního přístupu, prací s nejistotou, využívám prvky arteterapie, imaginace a relaxace, projektivní techniky vč. práce se sny a pískovém poli.

Absolvovala jsem kurzy zaměřené na první krizovou psychologickou pomoc, psychosomatiku, psychiatrické minimum, alternativní a augmentativní komunikaci, seminář výklad snů v daseinsanalytickém přístupu.


Profesní životopis:

 • 2023 - Práce v pískovišti - Sand play
 • 2022 - kurz Sebevražedné tendence u dětí a mladistvých
 • 2021 - sebezkušenostní pobyt ve tmě
 • 2020 - 2024 studium Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci, Teologická fakulta UPOL Olomouc, 200 hod. integrativní výcvik
 • 2019 - ukončen výcvik v Otevřeném dialogu, práce se sítí klienta

vzdělání s akreditací MPSV

 • 2017 - 8 arteterapeutických setkání v Denním stacionáři psychiatrického oddělení VN Brno
 • 2016 - seminář Kresba stromu a snového stromu, PhDr. L. Běťák
 • 2015 - Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS, s Marií Merino z Autismo Burgos (30h)
 • 2015 - kurz Krizové intervence u obtížně zvladatelných klientů
 • 2014 - kurz Dorozumíme se. Rozšiřující způsoby dorozumívání s osobami s řečovými poruchami. Alternativní a augmentativní komunikace (41h)
 • 2011 - sebezkušenostní práce Principy života (500 hod)
 • 2010 - Institut vzdělávání v arteterapii a artefiletice (252 h)
 • 2010 - Arteterapeutický seminář Základní řada, ak. mal. K.Ženaté (48h)

Jsem výtvarně činná (cca 20 samostatných malých výstav)
Výtvarné práce zde: https://radka-zabojova-ryze-obrazy.webnode.cz/

více o mně naleznete zde