O mně

  • Vystudovala jsem sociální a charitativní práci na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a dokončuji navazující studium sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci, v oboru Aplikovaná psychoterapie.
  • Jsem absolventem 5letého výcviku v psychodynamickém směru PVŠPS (2016 - 2022) 
  • Jsem frekventantem komplexního psychoterapeutického vzdělání. 
  • Svou práci superviduji u MUDr. Michala Kryla a Gabriely Chovancové.

Od roku 2015 do 2019  jsem pracovala s mladistvými pachateli trestných činů v rámci Probačního programu a s mladými dospělými v Domu na půl cesty. Od roku 2022 se věnuji individuální poradenské práci s klienty. Absolvovala jsem kurzy zaměřené na první krizovou psychologickou pomoc, psychosomatiku, psychiatrické minimum, práce s klientem v konfliktu se zákonem, seminář výklad snů daseinsanalytickou metodou.

Aktuálně, mimo soukromou praxi, pracuji v rámci terapeutického týmu OUSHI Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, se zaměřením na individuální i skupinovou psychoterapií. https://oushi.upol.cz/terapeuticke-centrum/

Od roku 2023 jsem kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii.