Proč je psychoterapie "tak drahá"?

17.02.2023

Jak je to s cenou za psychoterapii?

Cena psychoterapie se pohybuje mezi 600 - 1500 Kč za hodinové sezení. Cena se odvíjí nejen od zkušenosti psychoterapeuta, jeho vzdělání, ale také od místa jeho působení. Zatímco v Praze se pohybuje cena v průměru kolem 1000 Kč za 50minutové sezení, v menších městech může být cena nižší. Je to tak. I trh určuje cenu. Není to však jediné kritérium.

Náklady na psychoterapeutické vzdělání

Ačkoliv v ČR stále neexistuje legislativa upravující podmínky pro psychoterapii, existuje shoda odborných společností a specialistů z oblasti psychologie a zdravotnictví o tom, jaké vzdělání by měl psychoterapeut mít. 

Psychoterapii může poskytovat lékař, nebo klinický psycholog, který absolvoval postgraduální vzdělávání v některém z akreditovaných vzdělávacích institutů a získal takzvanou funkční specializaci v psychoterapii. Získání toho certifikátu předchází však povinný sebezkušenostní výcvik v trvání minimálně 500 hodin a minimálně 100 hodin individuální terapie a minimálně 80 hodin práce pod zkušenějším kolegou, formou pravidelné supervize.

Psychologické či psychoterapeutické poradenství mohou poskytovat absolventi humanitně zaměřených oborů (např. sociální práce, pedagogika, andragogika, absolventi dvouoborové psychologie atp.), kteří stejně tak, jako výše uvedení lékaři a atestovaní psychologové, musí absolvovat sebezkušenostní výcvik v trvání minimálně 500 hodin a minimálně 100 hodin individuální terapie a minimálně 80 hodin práce pod zkušenějším kolegou, formou pravidelné supervize.

Dosažení komplexního vzdělání pro psychoterapii tak, jak je výše uvedeno, je investicí přibližně 500 000 Kč. Praxe, studium, a příprava k výkonu psychoterapie je přípravou mnohaletou a velmi důkladnou. A tak není divu, že po tolika letech práce, investic a energie musí psychoterapeut začít vydělávat a splácet předchozí investice.

Terapie na plný úvazek?

Když jsem si vybírala svoji profesní dráhu, mé představy o realizaci byly na míle daleko od toho, co je možné, při zachování vlastního duševního zdraví. A představa že budu mít 8 klientů denně mě dávno opustila. Práce psychoterapeuta je extrémně psychicky náročná. A je zodpovědností terapeuta mít jen tolik klientů, kolik opravdu bezpečně zvládne.

Sebevzdělávání a supervize

Každý terapeut by se měl pravidelně a soustavně vzdělávat a rozvíjet. Minimálním požadavkem je pravidelná supervize. To v praxi znamená, že psychoterapeut probere svoji práci se zkušeným kolegou. Není to však přátelské popovídání nad kávou, ale služba, kterou si psychoterapeut musí zaplatit a částky za supervizi bývají stejné, mnohdy i vyšší, jako sazba u psychoterapie.

Náklady na provoz

Soukromá psychoterapie je zpravidla provozovaná jako OSVČ činnost, a tak je třeba k částce za hodinovou sazbu psychoterapeuta rozpočítat i další náklady. Nájem a energie provozovny, náklady na vybavení, náklady na web, telefon, účetnictví a v neposlední řadě odvody a daně. Jako každé jiné podnikání, i tyto nepopulární položky musí být součástí ceny , kterou si psychoterapeut stanovuje za svoji práci.

Srdce vs. peníze

Psychoterapie je jednou z pomáhajících profesí a ty ze své podstaty jsou prosycené lidmi, kteří často víc myslí na druhé než na sebe. Není neobvyklé, že s prosbou o terapii volá klient, který nemá příjem dovolující docházku 1x týdně na přímou platbu. Každý terapeut se s takovou situací vyrovnává individuálně. Někdo nabídne nižší cenu, někdo přesměruje klienta spíše do oblasti sociálních služeb, kde sice zpravidla neprobíhá psychoterapie, ale i tak může sociální služba klientovi pomoci v dalších oblastech, které z nějakého důvodu aktuálně sám bez pomoci nezvládá.

A jak to mám já? Vždy individuálně podle konkrétní situace. Ať už spolu psychoterapeutický proces započneme, či nikoliv, vždy jsem schopna odkázat zájemce na služby, které by pro něj mohly být vhodné a schůdné.