Psychoterapeutické poradenství

O psychoterapeutickém poradenství 

Psychoterapie pomáhá lidem, kteří jsou v depresi, trpí různými druhy úzkostí, panickými stavy, poruchami nálad, nemohou spát, těm kdo byli v dětství traumatizování a tento zážitek jim v dospělosti nedovoluje psychicky zdravě žít, nebo těm, kdo zažili traumatickou událost a trpí posttraumatickým šokem. Pomáhá lidem, kteří zažívají prázdnotu dní a nenacházejí smysl života, trpí osamělostí. Pomáhá léčit tzv. lékařsky nevysvětlitelné příznaky. (Vybíral, 2016)

Nabízím Vám individuální psychoterapeutické poradenství 


Průběh spolupráce

 • Před začátkem spolupráce je nutné se telefonicky objednat a domluvit si termín a místo první konzultace. Pracuji v Pardubicích a Olomouci.
 • První setkání je především o vzájemné ujasnění si cílů spolupráce. Výsledkem prvního setkání je dohoda na vzájemné spolupráci nebo doporučení jiných vhodných služeb.
 • Samotná spolupráce s klientem pak probíhá formou individuálních konzultací, v délce 50 min. Nejčastěji zvolená intenzita setkání je jednou za týden, nebo za čtrnáct dní. Rozestupy mezi konzultacemi delší než čtrnáct dní negativně ovlivňují terapeutický proces, proto jsou voleny jen výjimečně a na nezbytně dlouhou dobu.
 • Klient může kdykoliv v průběhu terapie spolupráci ukončit.
 • Při své práci respektuji přání, cíle a potřeby klienta. 
 • Důvěrnost informací získaných od klientů v průběhu terapeutické práce a zodpovědnost za bezpečný průběh spolupráce s klientem je neprolomitelnou zásadou.
 • Pracuji pod pravidelnou odbornou supervizí, která zajišťuje můj profesionální přístup a kvalitu práce.

Témata spolupráce

 • Obtíže z pracovní nebo studijní oblasti: zvládání zátěže, práce se stresem, rozvíjení a podpora vlastních schopností
 • Osobní psychické problémy: porozumění vlastnímu prožívání, zvládání úzkostí, práce se s tématy sebedůvěra a sebehodnota, osobní existenciální otázky, seberozvoj
 • Životní situace: témata související s rodinnou situací, řešení obtížných situací v životě, zvládání životních krizí
 • Nesnáze ve vztazích: problémy v navazování vztahů, nejistota v kontaktu a komunikaci s druhými, konflikty ve vztazích, paralelní vztahy, rozchody
 • Psychosomaticky zaměřená práce: terapeutická podpora při prožívání nemoci a jejích symptomů, celostní- biopsychosociální přístup

Ceník

 • Individuální konzultace trvají 50 minut,  jejich cena je 650,- Kč.
 • Úhrada služeb probíhá vždy na konci konzultace, nebo dle individuální domluvy.
 • Pokud vám situace nedovolí dostavit se na domluvenou konzultaci, prosím zavolejte nebo napište sms co nejdříve a domluvený termín změníme dle potřeby. Konzultace zrušené v čase kratším než 24 hodin před termínem hradíte v plné výši. 

O mě

 • Vystudovala jsem sociální a charitativní práci na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a dokončuji navazující studium sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci, v oboru Aplikovaná psychoterapie.
 • Jsem frekventantem komplexního vzdělání psychoterapeutickém výcviku psychodynamického směru, PVŠPS (2016 - 2022).
 • Svou práci superviduji u MUDr. Michala Kryla.

Od roku 2015 do 2019  jsem pracovala s mladistvými pachateli trestných činů v rámci Probačního programu a s mladými dospělými v Domu na půl cesty. Od roku 2022 se věnuji individuální poradenské práci s klienty. Absolvovala jsem kurzy zaměřené na první krizovou psychologickou pomoc, psychiatrické minimum, práce s klientem v konfliktu se zákonem.

Aktuálně, mimo soukromou praxi, pracuji v rámci terapeutického týmu  OUSHI Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, se zaměřením na individuální i skupinovou psychoterapií. https://oushi.upol.cz/terapeuticke-centrum/